Natuurgebied Hagenbeek

natuur1Dit relatief nieuwe natuurgebied Hagenbeek is onderdeel van het in totaal 42 hectare groot natuurgebied, gelegen aan weerszijden van de Flierdijk bij Barchem, 3 km vanaf de camping. Het is onderdeel van de ecologische verbindingszone tussen Beekvliet, de Wildenborch en het Grote Veld. Het wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De bovengrond van de voormalige landbouwgronden zijn afgegraven. Poelen en houtwallen zijn aangelegd. In het Hagenbeek komt inmiddels zeer bijzondere natuur voor. B.v. veel vlinders. In de hooilanden en natte schraalgraslanden, die worden omlijst met houtwallen, staan inmiddels dotterbloem, gevlekte orchis, rietorchis, parnassia en klokjesgentiaan. De grote gele kwikstaart en de watersnip voelen zich thuis in de vochtige graslanden. In de poelen leven kikkers, padden en salamanders. Al deze natuur gedijt hier voornamelijk dankzij de aanwezigheid van kwelwater uit de ondergrond. In het gebied is een met gele paaltjes gemarkeerde route aangelegd. Voor meer informatie, klik hier.

Natuurgebied het Grote Veld

natuur2Oppervlakte en ligging 418 ha, tussen Zutphen, Lochem en Vorden. Vanaf het Grote Veld was er vroeger zicht tot aan Vorden, Lochem en Almen. Totdat deze open heidevlakte rond 1920 werd bebost met lariks, douglas, fijnspar en grove den. Nog altijd domineren deze bomen het Grote Veld. Hier en daar liggen nog enkele heideveldjes met dop- en struikheide en wat vliegdennen en jeneverbesstruiken. Op sommige plaatsen groeit zelfs de zeldzame klokjesgentiaan en baadt de levendbarende hagedis zomers in de zon. Voor meer informatie, klik hier.

Tip: kijk eens op www.mooi-achterhoek.nl  en ontdek de mooiste wandel routes door de natuur van Ruurlo en Omgeving.

Natuurgebied Beekvliet

natuur3Oppervlakte en ligging146 ha, langs de weg Barchem-Borculo, 2 km van de camping-. Beekvliet is een karakteristiek Achterhoeks landgoed met boerengrond, loof- en naaldbos, imposante bomenlanen, houtwallen en singels. In het loofbos staan veel oude zomereiken die rond 1840 zijn aangeplant. Langs de laan naar huize Beekvliet staan zelfs enkele oudere exemplaren. In het naaldbos maken onze boswachters open plekken waar kruiden, struiken en loofbomen kunnen groeien. Dood hout mag blijven liggen. Op dood hout leven paddestoelen en insecten. Vogels en kleine zoogdieren voeden zich hiermee. Zo creëren we een natuurlijker en levendig kringloopbos. Op het landgoed stroomt de Slinge. Natuurmonumenten wil van deze beek in de toekomst een natuurverbinding maken tussen Beekvliet en omringende natuurgebieden. Voor meer informatie, klik hier.

Achterhoekse wijnbouw

Wist u dat de Achterhoek de grootste wijnstreek van Nederland is? Sinds een aantal jaren is door de komst van nieuwe druivenrassen en de ontwikkeling van nieuwe vinificatietechnieken het mogelijk om wijnbouw in Nederland mogelijk te maken. De vruchtbare bodem van de Achterhoek blijkt bij uitstek geschikt voor de teelt van wijndruiven. Vele wijngaarden zijn te bezoeken en er zijn meerdere wijnroutes. Wijnroute (nr.1) 55 km, komt door Ruurlo en dus prima vanaf de camping te fietsen of met de auto te rijden. Voor meer informatie, klik hier.